Mert Bulan

Ruby on Rails ile geliştirilen API uygulamaları için Facebook Login

| okuma süresi: 4 dk

Ruby on Rails ile geliştirdiğiniz API uygulamasına Facebook Login özelliği eklemek istiyorsanız bu yazı oldukça işinize yarayacak.

Protel’de üzerinde çalıştığım API uygulamasında Facebook ile giriş yapma özelliğinin eklenmesi gerekiyordu. Bunun için biraz araştırma yapınca çoğunlukla İngilizce kaynaklara denk geldim. Denk geldiğim kaynaklar ise çoğunlukla Devise gem’i üzerinden anlatılmıştı ancak biz bu projede Devise’ı sadece Active Admin için kullanıyorduk. Bununla birlikte biz geliştirdiğimiz projelerde eklediğimiz özelliklerinin birçoğu için Rspec testi yazıyorduk. Yine araştırdığım örneklerde testin nasıl yapılacağına dair net bir açıklama göremedim. Örnekler daha çok View’leri olan sayfalar için yapılmıştı, API uygulamaları için değil. Biraz uğraş sonucunda hem Facebook ile giriş yapma özelliğini hem de bu özelliği test etmenin bir yolunu buldum. Türkçe’de bu konuda yeterli bir kaynak olmadığından blogumda paylaşmak istedim.

Facebook ile giriş yap özelliğinin projeye eklenmesi

Öncelikle Gemfile dosyamıza koala ve omniauth-facebook gemlerini ekliyoruz.

gem 'omniauth-facebook', '~> 4.0'
gem 'koala'

Daha sonra /config/initializers klasörünün altına omniauth.rb isimli bir dosya oluşturup aşağıdaki bilgileri ekliyoruz. Aşağıdaki kodda yer alan API_KEY ve API_SECRET yerine https://developers.facebook.com adresinden oluşturduğumuz uygulamanın API_KEY ve API_SECRET bilgilerini yazıyoruz.

Rails.application.config.middleware.use OmniAuth::Builder do
 provider :facebook, API_KEY, API_SECRET, {scope: 'user_about_me, email', callback_path: '/auth/facebook/callback'}
end

Eğer API uygulamanızda sadece mobil taraf olacaksa omniauth-facebook gem’ini eklemenize ve omniauth.rb dosyasını oluşturmanıza gerek yok. Çünkü ilgili uygulamanın tanımlanma işlevi ön tarafta yani mobil uygulamalar üzerinden yapılıyor.

Biz geliştirdiğimiz uygulamada giriş - çıkış (login - logout) işlemlerinin yönetimi için sessions controller’ı oluşturmuştuk. Facebook login işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan endpoint’i de yine bu controller içerisine ekleyeceğiz. Ancak Facebook login işlemi aslında sadece bir login işlemi değil. Çünkü kullanıcı ilk defa giriş yapıyorsa bu durumda kullanıcıyı User modelimize kaydetmemiz gerekiyor. Dolayısıylıa controller’da olmaması gereken bazı işlemler yapacağız. Bu işlemler için lib klasörü altında facebookhandler.rb isimli bir dosya ve sınıf oluşturuyoruz. Bu sınıf içerisinde öncelikle Facebook ile giriş yapmak isteyen kullanıcının access_token’ını alıyoruz. Aldığımız access_token ile Koala::Facebook::API nesnesini oluşturuyoruz. Bu nesneyi oluşturduktan sonra get_objects metodu ile kullanıcının istediğimiz bilgilerini Facebook’tan alıyoruz. Daha sonra bu bilgiler aracılığıyla kullanıcı daha önce kayıt olmamış ise kayıt ediyor ve kullanıcıyı dönüyoruz, daha önce kayıt olmuş ise User modelinden kullanıcının Facebook ID’si aracılığıyla o kullanıcıyı bulup dönüyoruz.

/lib/facebookhandler.rb dosyamız şu şekilde görünüyor:

class FacebookHandler
 FIELDS = "me?fields=first_name,last_name,picture,email,verified,id"

 def initialize(access_token)
  @client = Koala::Facebook::API.new(access_token)
 end

 def login_or_create
  fb_user = @client.get_object(FIELDS)
  User.where(facebook_id: fb_user['id']).first_or_create do |user|
   user.first_name = fb_user['first_name']
   user.last_name = fb_user['last_name']
   user.avatar = fb_user['picture']['data']['url']
   user.email = fb_user['email']
   user.facebook_id = fb_user['id']
  end
 end
end

sessionscontroller.rb dosyamız ise şu şekilde görünüyor:

def facebook_login
 user = FacebookHandler.new(params.permit(:access_token)).login_or_create
 if user.valid?
  render json: { user: user.as_json }, status: 200
 else
  render json: { errors: model_errors_json(user) }, status: 422
 end
end

Buradaki model_errors_json nedir diye merak edebilirsiniz. Hataların daha düzgün görüntülenebilmesi için helpers/applicationhelper.rb içerisine biz böyle bir metod tanımlıyoruz. Böylece tüm controller’larda modellerle ilgili bir hata olduğunda bunu düzgün bir json olarak dönüp hatanın nerede olduğunu kolay bir şekilde tespit edebiliyoruz.

applicationhelper.rb dosyamız şu şekilde görünüyor:

module ApplicationHelper
 def model_errors_json(model)
  model.errors.messages.map do |k, v|
   v.map do |message|
{ code: 111, message: "#{k.to_s.humanize} #{message}", key: k }
   end
  end.flatten
 end
end

Son olarak da Facebook login için gerekli olan endpoint’i config/routes.rb dosyamıza ekliyoruz:

post '/facebook_login', to: 'sessions#facebook_login'

Buraya kadar her şey tamam. Ruby on Rails ile geliştirdiğimiz API uygulamamıza Facebook ile giriş yapma özelliğini ekledik. Peki eklediğimiz bu özellik doğru çalışıyor mu? Bunun için de Rspec testleri yazmamız gerekiyor. Hem oluşturduğumuz FacebookHandler’ın hem de sessions_controller içerisine eklediğimiz facebook_login’i ayrı ayrı test etmeliyiz.

Test

Eklediğimiz Facebook ile giriş yapma özelliğini test edebilmek için öncellikle VCR gem’ini Gemfile ‘a eklememiz gerekiyor. VCR gem’i sayesinde testi her çalıştırdığımızda Facebook’a istek atmak yerine, sadece testi ilk çalıştırdığımızda istek atılıp daha sonra o isteğe gelen cevap kaydedilerek bir sonraki testlerde kullanılıyor.

group :test do
 gem 'vcr'
end

Gemfile’a ekleme yaptıktan sonra spec/lib klasörü altına facebookhandler.rb dosyası yaratıyoruz. Bu dosyanın içeriği de aşağıdaki gibi oluyor:

RSpec.describe FacebookHandler, :type => :lib do
 context '#facebook_login' do
  it 'facebook login' do
   VCR.use_cassette 'facebook_handler_login' do
token = "buraya geçerli bir Facebook kullanıcısının token'ı gelecek"
expect { FacebookHandler.new(token).login_or_create }.to change{ User.count }.by(1)
   end
  end
 end
end

Test içerisinde yer alan token kısmına geçerli bir Facebook kullanıcısının token’ını yazarak testinizi çalıştırabilirsiniz. Kendi Facebook hesabınızın access_token’ına şuradan erişebilirsiniz. Testte token’la Facebook aracılığıyla giriş yapmış bir kullanıcı oluşturup daha sonra User modelinde kayıtlı kullanıcı sayısının bir artıp artmadığını kontrol ediyoruz.

Testi çalıştırdıktan sonra spec klasörü altında yer alan vcrcasettes klasörünün ve o klasörün altında da facebookhandlerlogin.yml adında bir dosya oluştuğunu göreceksiniz. Testi tekrar çalıştırdığımuzda Facebook’a tekrar istek göndermek yerine bu dosyadaki cevap kullanılacak.

Sırada Sessions Controller’ın testi var. Bunun için de spec/requests klasörü altına sessionsrequestsspec.rb isimli bir dosya oluşturuyoruz. Dosyanın içeriği aşağıdaki gibi oluyor:

RSpec.describe 'SessionsRequest', :type => :request do
 context '#facebook_login' do
  before do
   @token = 'access_token'
   body = {"first_name": "isim", "last_name": "soyisim", "picture": {"data": {"is_silhouette": false, "url": "avatar_url"}}, "email": "email", "verified": true, "id": "facebook_user_id"}
   allow_any_instance_of(Koala::Facebook::API).to receive(:new).and_return(Koala::Facebook::API.new())
   allow_any_instance_of(Koala::Facebook::API).to receive(:get_object).and_return(body)
  end

  it 'facebook_login' do
   VCR.use_cassette 'sessions_controller_facebook_login' do
post '/facebook_login', { access_token: @token }.to_json
   end
   expect(response.code).to eq '200'
   expect(User.count).to eq 1
   expect(json['user']['first_name']).to eq 'isim'
  end
 end
end

Burada öncelikle accesstoken ve body tanımlıyoruz. body kısmı aslında facebookhandlerlogin.yml dosyası içerisinde yer alan body/string kısmındaki login sonrası bize dönene hash. allowanyinstanceof kullanarak FacebookHandler’da yapılan işlemi maskeliyoruz. Çünkü onu az önce test ettik. Burada sadece sessions_controller’daki facebook_login endpointini test ediyoruz. VCR’ı kullanma nedenimiz ise avatar_url’inin bulunması. Testi çalışırınca post isteğini attıktan sonra gelen cevabın 200 dönüp dönmediğini, User modeline kullanıcının kayıt edilip edilmediğini ve son olarak başta bizim gönderdiğimiz kullanıcının giriş yaptıktan/kayıt olduktan sonra bize doğru bir şekilde dönüp dönmediğini kontrol ediyoruz.

© 2017 by Mert Bulan. Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden yazılar kopyalanamaz.